Nürnberg Kids Ice Hockey Day

 

Kidsday 2016
 

Kidsday 2015
 

Kidsday 2014

 

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: http://nuernberg.ehc80.eu/wordpress/nuernberg-kids-ice-hockey-day/